นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

;


รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมประจำเดือน วันที่ 10 ม.ค. 2565
รายงานประชุมประจำเดือน วันที่ 2 ก.พ. 2565
รายงานประชุมประจำเดือน วันที่ 21 ก.พ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.71 KB