นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

;


ภาพกิจกรรม
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kuchinaraicity&set=a.3324275481127242


โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 131 ครั้ง