นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

;


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 10.2 MB
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,10:58   อ่าน 13 ครั้ง