นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

;


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.56 MB
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,15:16   อ่าน 71 ครั้ง