นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

;


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.21 MB
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,10:05   อ่าน 75 ครั้ง