นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

;


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเล่นออกกำลังกาย (24 พ.ค. 66 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (19 พ.ค. 66 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (19 พ.ค. 66 | อ่าน 14 ครั้ง)
ซ่อมสร้างถอสฟัลท์ติกคอนกรีต (15 พ.ค. 66 | อ่าน 14 ครั้ง)
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (15 พ.ค. 66 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (27 เม.ย. 66 | อ่าน 29 ครั้ง)
ปร.4, ปร.5 โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 2 ม.13 (31 มี.ค. 66 | อ่าน 34 ครั้ง)
ปร.4 ปร.5 ดครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีต กส.ถ.36-002 (31 มี.ค. 66 | อ่าน 23 ครั้ง)
ปร.4 ปร.5 โครงการเสริวผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายพันธุราษฎร์บำรุง ซ.6 ม.9 (31 มี.ค. 66 | อ่าน 39 ครั้ง)
ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำห้วยโปร่งดู่ ม.15 (31 มี.ค. 66 | อ่าน 42 ครั้ง)